گله دار- دارالمیزان
    
بازدید: 990
    

گله دار- دارالمیزان
عنوان پروژه : گله دار- دارالمیزان

موضوع پیمان : احداث اتصال لامرد از طریق محور گله دار-دارالمیزان به بزرگراه عسلویه-فیروزآباد

کارفرما : اداره کل راه و ترابری لارستان

مشاور : مهندسین مشاور پارس چگالش

پیمانکار: جهاد نصر فارس

تاریخ پیمان : 89/11/28

مدت پیمان : 36 ماه

مبلغ اولیه پیمان : 329.804.449.469با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس