گله دار- دارالمیزان

عنوان پروژه :  گله دار- دارالمیزان

موضوع پیمان :   احداث اتصال لامرد از طریق محور گله دار-دارالمیزان به بزرگراه عسلویه-فیروزآباد

کارفرما :    اداره کل راه و ترابری لارستان