مکران نصر پارس

شرکت مکران نصر پارس

انجام کلیه فعالیت های اقتصادی، عمرانی، تجاری و سرمایه گذاری در منطقه استراتژیک مکران و کشورهای حوزه خلیج فارس

 

شرکت مکران نصر پارس (سهامی خاص) 

مطالعه و بررسی برنامه های توسعه کشور، اسناد چشم انداز و اهداف در نظر گرفته شده برای رشد فراگیر و توسعه پایدار سال 1400 و همچنین مطالعه اهداف مندرج در قانون بودجه سالهای 95 و 96، هلدینگ جهاد نصر فارس را بر آن داشت همگام با اهداف متعالی دولت برای توسعه و شکوفایی سواحل مکران ، فعالیت گسترده ای را در آن منطقه آغاز نماید، تاکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولین بلند پایه مملکتی انگیزه فعالیت در سواحل مکران را دو چندان نمود و هیات مدیره هلدینگ جهاد نصر فارس موافقت خود را برای تاسیس شرکتی در منطقه آزاد چابهار با زمینه فعالیت مختلف اعلام و شرکت مکران نصر پارس در تاریخ 96/03/04 در منطقه آزاد چابهار تاسیس و به شماره 2038 به ثبت رسید.

در موضوع اساسنامه این شرکت فعالیت های زیر منظور شده است:

این شرکت پس از اخذ مجوز فعالیت در منطقه و دریافت کارت بازرگانی فعالیت مطالعاتی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و اجرائی را آغاز و با برقراری ارتباط با مدیران دولتی، مدیران منطقه آزاد و فعالان بخش خصوصی، آشنایی با حوزه فعالیت و گستردگی کار آنها حاصل گردید و متناسب با فعالیت و وظایف آنها شرکت هلدینگ جهاد نصر فارس و شرکت های اقماری آن معرفی و آمادگی برای همکاری مشارکت و سرمایه گذاری را اعلام نمودند.