آزادراه اصفهان-شیراز
    
بازدید: 965
    


عنوان پروژه : آزادراه اصفهان-شیراز

موضوع پیمان : انجام عملیات اجرایی قسمتی از مسیر آزادراه اصفهان-شیراز

کارفرما : شرکت سد و عمران پارس گستر

پیمانکار : شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان : 1395/03/20

مدت پیمان : 12 ماه

مبلغ اولیه پیمان : 184.849.174.854با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس