طـراح و مجــری پروژه ای بزرگ عمــرانی

چشم انداز 10 ساله هلدینگ جهاد نصر فارس:

 

  • اولین شرکت عمرانی و سرمایه گذاری در جنوب کشور
  • قرار گرفتن در بین 100 شرکت برتر کشور
  • ایجاد هلدینگی متنوع، چابک، هوشمند و ارزش آفرین 

 

هلدینگ جهاد نصر فارس متشکل از کارکنان و ایثارگرانی است که در زمینه های مختلف عمران و آبادانی و سازندگی کشور تجربه آموخته اند و برآنند تا با با ایجاد، توسعه و هم افزایی در شرکت های تابعه برای خلق ارزش و کسب مزیت های رقابتی پایداردر فعالیت های عمرانی و اقتصادی در جهت استفاده از منابع ملی و ایجاد زیرساخت ها در داخل و خارج کشور به جامعه بشری خدمتی ارزنده ارائه نمایند. مهمترین ویژگی های ما صداقت، سرعت عمل، کیفیت، نوآوری و انعطاف پذیری در راستای رضایتمندی مشتریان است. منابع انسانی، ارزشمندترین سرمایه ما می باشند که ارتقای مستمر دانش، تخصص روز، و مهارت ها، رفاه و تقویت مشارکت جویی آنان از اولویت های مهم ما است. بر این باوریم که سهامداران ما شریف ترین افراد جامعه هستند لذا تمام تلاش خود را در جهت ارتقای رضایتمندی آنان از طریق افزایش ثروت و سود سهام آنان به کار خواهیم برد.