احداث 59 کیلومتر کانال آبیاری ، احداث 80 کیلومتر جاده دسترسی و تسطیح بیش از 2250 اراضی کشاورزی سروچمن
    
بازدید: 208
    


با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس