راهسازی فراشبندفیروزآباد
    
بازدید: 925
    

راهسازی فراشبند-فیروزآباد(فاز 2)
عنوان پروژه : راهسازی فراشبند-فیروزآباد(فاز 2)

موضوع پیمان : احداث قطعه الف محور فيروزآباد فراشبندكيلومتر 12 تا24

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان فارس

مشاور : مهندسین مشاور پل رود

پیمانکار: جهاد نصر فارس

تاریخ پیمان : 90/9/30

مدت پیمان : 18 ماه

مبلغ اولیه پیمان : 211.453.525.695با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس