نیوجرسی صفاشهر
    
بازدید: 959
    

نیوجرسی صفاشهر
عنوان پروژه: تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی رفوژ میانی خروجی صفاشهرتا پلیس راه

کارفرما:اداره کل راهداری و حمل نقل جاده استان فارس

پیمانکاردسته دوم : شرکت ابنیه سازان نصر پارس

تاریخ پیمان: 1397/02/23

مدت پیمان: 12 ماه

مبلغ اولیه پیمان: 14,710,095,066با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس