فیلم لحظه انفجار پروژه اتصال صدرا به شیراز
    
تعداد بازدید: 3400
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1400/5/12
منبع : درون سازمانی

فیلم لحظه انفجار پنجم و ششم - پروژه اتصال صدرا به شیراز

 

از   6   رای
5.46

با ما در ارتباط باشید

تلفن های تماس