نفت و گاز

هلدینگ جهاد نصر فارس در ایجاد خطوط انتقال پهناور و احداث واحدهای فرآیندی (همانند پالایشگاه نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی) نیز نه تنها موجب ایجاد ارزش افزوده بر منابع خدادادی کشور می‌شود و مانع خام فروشی است، بلکه اشتغال آفرین بوده و توسعه منطقه‌ای و در نهایت ملی را به همراه خواهد داشت.

برخی از فعالیت های انجام شده توسط هلدینگ جهاد نصر فارس عبارتند از: