ساخت و ساز

ساخت و ساز به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در رشته‌های مهندسی عمران و معماری برای آماده نمودن یک ساختمان یا تأسیسات زیرساخت اطلاق می‌شود که همگی توسط شرکت بناماندگار نصر پارس بعنوان یکی از شرکت های تابعه هلدینگ جهاد نصر فارس اجرا می گردد. این شرکت با پیروی از علم و دانش روز کلیه فعالیت های زیر را قادر به انجام می باشد:

همچنین فعالیت های انجام شده زیر بخشی از اراه توانمندی های شرکت جهاد نصر فارس می باشد: